Fungsi Terbilang (VB6)

Fungsi terbilang merupakan fungsi yang digunakan untuk melafalkan ke teks dari nilai inputan bilangan tertentu. Cukup dengan memangggil: Terbilang(1500) Maka output yang keluar adalah seribu lima ratus.

 

 

Read More